2 juli 2012

Afscheid van Meester Dirk

Vijf schooljaren lang stond Dirk van den Bossche aan het roer van onze school. Hij deed dit met zoveel toewijding en passie dat zijn afscheid ons zwaar valt. Als directie had hij steeds oog en oor voor kinderen, leerkrachten en ouders, dag in, dag uit. Na de goede doorlichting van 2008 nam hij, met de steun van de Koningin Paola Stichting, het initiatief voor het uitbouwen van onze prachtige muze-kapel, een pareltje dat als voorbeeld voor vele scholen kan dienen. Hij nam met zijn ongeremd enthousiasme het leerkrachtenteam mee in heel wat onderwijsvernieuwing met als enige betrachting goed onderwijs voor onze kinderen. Het leerkrachtenteam stond dan ook als één man/vrouw achter hem en hoopt in de toekomst de ingeslagen weg verder te bewandelen.

De laatste dagen van het schooljaar werd hij passend gevierd door kinderen, ouders en leerkrachten. Dirk gaat nu aan de slag als LOP deskundige en heeft ons beloofd af en toe nog eens langs te komen. Wij zullen onze goede directeur heel hard missen maar wensen hem tegelijk het allerbeste toe.
DANK U, MEESTER DIRK!