23 maart 2016

LAATSTE INFO: woensdag 23 maart

Beste ouders


De recente gebeurtenissen zorgen bij heel wat ouders en kinderen voor grote ongerustheid. Deze ochtend hebben de leerkrachten gezorgd voor een warm onthaal. Aan de wereld tonen we hoe onze kinderen op school dagelijks in grote verscheidenheid respectvol samenleven. Om 12u00 organiseren we ook een kort stiltemoment op de speelplaats en worden er tekeningen opgehangen.

Daarnaast willen wij de veiligheid van de kinderen maximaal bewaken, hiervoor maakten we goede afspraken. Er is geen enkele aanwijzing dat de school bedreigd wordt. De politie zal wel geregeld patrouilleren in de buurt van de school.

Wij vragen, u ouders, om mee te werken aan volgende veiligheidsmaatregelen en afspraken gedurende de tijd dat dit nodig zal blijken:
·       ouders of grootouders mogen de school niet betreden, er zal iemand aan de schoolpoort uw kind ontvangen;
·         tijdens de schooluren blijven de ingangen gesloten;
·         externen krijgen geen toegang tot de school;
·         er zullen geen uitstappen zijn voor de kinderen;
·    ook alle activiteiten georganiseerd in of door de school (o.a. oudercontactmomenten) worden afgelast.

Onze school zal werken volgens het normale weekschema, de lessen vinden plaats volgens de normale lessenrooster. Ook op woensdagnamiddag zal er opvang zijn.

Er is op donderdag en vrijdag opvang door IBO IN DE SCHOOL tot 17u00.

Met vragen kan u steeds terecht bij de directeur of de zorgleerkrachten.

0 reacties:

Een reactie posten